IMG_5729_1male

Ashtanga Joga, Bikram Joga, Joga Iyengara, Kundalini Joga, Joga Sivananda, Vinyasa Power Joga…

Ćwiczenia, asany, nauka oddechu, styl życia, religia, sekta, sposób myślenia… Codziennie spotykam rozmaite określenia dotyczące jogi.
Często upraszcza się ten termin posługując się jedynie usłyszanymi opiniami.

Cytując Wikipedię: Joga – jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości. Najbardziej rozwinęła się jedna z jej gałęzi
– hatha joga.

Jak to jest naprawdę?
Słowo joga pochodzi od sanskryckiego „yuj” i oznacza łączyć, wiązać, jednoczyć. Często mówi się o praktyce prowadzącej do integracji osobowości na płaszczyźnie psychicznej, emocjonalnej i fizycznej.
Istnieją cztery główne ścieżki jogi, natomiast piątym, niejako samodzielnym odłamem jest HATHA JOGA, która łączy wszystkie
formy jogi zorientowane na ciało. Jedną z nich jest Vinyasa Power Joga.

Pierwsze znane formy jogi praktykowano w Indiach ponad 5000 lat temu. Do dziś joga zachowała tam ogromne znaczenie. Istnieją niezliczone oblicza, kierunki style i odmiany jogi. Wszystkie jednak mają wspólny cel:
Połączenie ciała, umysłu i ducha!

Vinyasa Power Joga, zwana często dzieckiem Ashtanga Jogi, to przede wszystkim płynne wykonywanie asan, połączone z oddechem.

Tym różni się np. od jogi wg. Iyengara, gdzie poszczególne pozycje
utrzymywane są nawet kilka minut. Na zajęciach Power Jogi dużą wagę przywiązuje się do płynnych przejść między asanami. Nie bez przyczyny nazywa się ją Power Jogą, bowiem znacznie podnosi poziom energii, składa się z dynamicznych elementów i jest zorientowana na ruch.
Nie pozbawia nas to jednak treningu nieco głębszego aniżeli fizyczny.
W tej formie jogi pracujemy także nad samoakceptacją,
harmonią oraz fizycznymi blokadami w ciele. Zsynchronizowane
z oddechem ruchy (Vinyasy) wyzwalają w głębokich warstwach ciała ciepło, co powoduje wzmocnienie  i oczyszczenie organów wewnętrznych.

Oddech ujjayi, który stosujemy od początku praktyki wspomaga
tzw. medytację w ruchu, pozwala na zwiększenie naszej koncentracji
i skupienie się na sobie oraz swoim wnętrzu.
Wszystko odbywa się w atmosferze wyciszenia i spokojnej muzyki.

Ćwiczenie Power Jogi wpływa na ogólną sprawność organizmu, jego siłę oraz gibkość. Dzięki systematycznej praktyce kręgosłup staje się silny
i stabilny. Jednocześnie Vinyasa to także sposób na rozluźnienie
i odprężenie psychiczne.

W JOGA Studio zapraszam Cię na:

Vinyasa Power Joga – klasyka płynności w najlepszym wydaniu
Joga Stretching – rozciąganie, gibkość, rozluźnianie
Deep Joga Stretching –  głębokie rozciąganie całego ciała z elementami Yin Jogi oraz od lutego dwie totalne nowości:
Hatha Joga – precyzja, technika, miesięczny program praktyki
Power Flow Joga – najbardziej dynamiczna lekcja w studio

Zainteresowała Cię moja propozycja? Zadzwoń!